Finančné príspevky

Poslaním finančného príspevku nám môžete pomôcť investovať do lepšieho hardvéru a poskytovať ešte lepšie služby.

 EUR
 

Donation by bank transfer (SEPA Credit Transfer):

Creditor: Markus Popp
IBAN: AT211921020297532002
BIC: INGBATWW
      

    

Most banking apps allow you to quickly and easily fill in your bank transfer form via a "Scan QR Code" feature.

Donation QR Code