Vitajte na db4free.net

Db4free.net poskytuje testovacie služby pre najnovšie - niekedy aj vývojové verzie MySQL Serveru. Môžete ľahko vytvoriť účet zadarmo a testovať aplikácie, napríklad aby ste sa presvedčili, že Vaše aplikácia bude naďalej funkčná aj po aktualizácii MySQL. Db4free.net je tiež dobrý zdroj pre vzdelávanie a zoznámenie s novými funkciami, ktoré boli zavedené v nových verziách.

Db4free.net si kladie za cieľ poskytnúť buďto vždy najnovšiu stabilnú verziu alebo poslednú vývojovú verziu. MySQL servery db4free.net sú aktualizované veľmi skoro po tom, čo nová verzia je uvoľnená, zvyčajne v rovnaký deň.

Ak chcete získať prístup k dátam pohodlným spôsobom, db4free.net tiež poskytuje aktuálnu verziu phpMyAdmin. phpMyAdmin sa tiež aktualizuje veľmi často, takže vždy získate tú najnovšiu verziu.

Prečo db4free.net nemôžem použiť ako hlavný databáze?

Db4free.net je testovacie služba, čo znamená, že nie je vhodná pre business a komerčné účely. Môžu tiež nastať výpadky, ktoré vedú k strate dát a navyše zabezpečenia nespĺňajú štandardy, ktoré očakávate od profesionálneho poskytovateľa dátových hostingu. Ak potrebujete MySQL databázu (e) pre komerčné použitie, prosím, nepoužívajte db4free.net!

Ako môžete pomôcť preložiť db4free.net?

Ovládate niekoľko jazykov perfektne? Môžete nám pomôcť preložiť db4free.net. Dozvedia sa, ako na to!

Zdroje

Tu je db4free.net odkaz na mpopp.net blog, ktorý Vám prináša novinky o db4free.net. Prosím, prihláste sa do RSS a nenechajte si ujsť žiadnu novinku. Db4free.net je tiež na Twitteri.

Najlepšími zdrojmi, ktoré Vás budú informovať ohľadom MySQL sú MySQL Developer Zone, MySQL reference Manual a PlanetMySQL. Na webových stránkach MySQL ponúka rad článkov pre developerov, z ktorých mnohé vysvetľujú, nové funkcie, ktoré sú zavedené v nadchádzajúcich verziách.

k nájdete chybu v MySQL servera, oznámte to prosím na MySQL Bug Tracking System.